- Data Tool

Data Tool
UKCzech Rep.GermanyPolandItalySpainNorwayRomaniaFranceNetherlandsSwedenSlovakiaLithuania About ZEBRA2020 | Contact

Data tool

Latest update : May 2016

Energy efficiency trends in buildings

Dette verktøyet gjør det mulig å vise indikatorer på status for utviklingen i bygningsmassen utvalgte europeiske land. Dataene er organisert i fire hoveddeler (øverst til venstre kolonne): nybygg, renoveringsaktiviteter, salg av energieffektivt utstyr og energimerker (EPC).

AccessnZEB buildings

Dette nZEB-verktøyet gjør det mulig å vise relevante indikatorer for et utvalg av nesten-nullenergibygninger og svært energieffektive bygninger vurdert som på nZEB-nivå, ferdigstilt i de siste årene i utvalgte europeiske land. Det tas sikte på å gi informasjon om de beste prosjektene i Europa, og gjennom dette å vise de mest brukte teknologier, materialer og strategier på veien mot nZEB-målet. Verktøyet skiller mellom boliger og yrkesbygg og viser noen av de viktigste indikatorene vedrørende energiytelse, passive og aktive løsninger samt produksjon av fornybar energi.

AccessThe data tool is still a test version; data might be updated and corrected during the project duration.

Copyright © Enerdata 2015-2020 All rights reserved - Terms & Conditions