- Data Tool

Data Tool
UKCzech Rep.GermanyPolandItalySpainNorwayRomaniaFranceNetherlandsSwedenSlovakiaLithuania About ZEBRA2020 | Contact

Data tool

Latest update : May 2016

Energy efficiency trends in buildings

Please note that the Zebra project is now closed. Depending on your specific needs you can obtain related energy efficiency information on the following sections:

Dette verktøyet gjør det mulig å vise indikatorer på status for utviklingen i bygningsmassen utvalgte europeiske land. Dataene er organisert i fire hoveddeler (øverst til venstre kolonne): nybygg, renoveringsaktiviteter, salg av energieffektivt utstyr og energimerker (EPC).

AccessnZEB buildings

Dette nZEB-verktøyet gjør det mulig å vise relevante indikatorer for et utvalg av nesten-nullenergibygninger og svært energieffektive bygninger vurdert som på nZEB-nivå, ferdigstilt i de siste årene i utvalgte europeiske land. Det tas sikte på å gi informasjon om de beste prosjektene i Europa, og gjennom dette å vise de mest brukte teknologier, materialer og strategier på veien mot nZEB-målet. Verktøyet skiller mellom boliger og yrkesbygg og viser noen av de viktigste indikatorene vedrørende energiytelse, passive og aktive løsninger samt produksjon av fornybar energi.

Access
Copyright © Enerdata 2015-2024 All rights reserved - Terms & Conditions